Souhlas se zpracováním osobních údajů dle směrnic GDPR

 • Navštívením webové stránky www.fpkstojaspal.cz udělujete souhlas společnosti, která tyto stránky provozuje, tedy: Libor Stojaspal s.r.o., IČ: 879225761, se sídlem Jabloňová 457, 68601 Uherské Hradiště. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) měla možnost zpracovávat následující osobní údaje:
  – jméno, příjmení, adresa
  – e-mail, telefonní číslo
  – IP adresu
 • Tyto, výše zmíněné, osobní údaje mohou být uchovávány dle Vaše souhlasu, aby mohlo dojít k vzájemné komunikaci mezi Vámi a naši společností.
 • Zpracování osobních údajů provádí Správce, případně poskytovatelé jeho webových, reklamních a administrativních služeb, které jsou momentálně, nebo budou do budoucna, společností využívány.
 • Doba uchování údajů Správcem činí 5 let.
 • V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách soubory cookies:
  – Nezbytné pro fungování internetových stránek
  – Statistické cookies
  – Uživatelské cookies
  – Marketingové cookies
 • Svůj výslovný souhlas s výše uvedeným ustanovením, a to v plné výší, vyjadřujete svým setrváním na těchto webových stránkách.
 • Na tomto webu je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné a souhlas s jejich poskytnutím je možno kdykoliv vzít zpět písemnou formou (zasláním emailu na info@fpkstojaspal.cz, zasláním dopisu na adresu společnosti nebo zprávou do datové schránky Správce).
 • Vaše práva ohledně zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním našich webových stránek jsou dle Nařízení následující:
  – zpětvzetí souhlasu, a to kdykoliv
  – požádání o omezení zpracování Vašich osobních údajů či o jejich výmaz
  – vyžádání přístupu k Vašim osobním údajům, například za účelem aktualizace
  – vyžádání informací, které vaše osobní údaje jsou zpracovávány, včetně možnosti vyžádat si kopie těchto údajů
  – na přenositelnost údajů,
  – podaní stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.
 • Jestli s jakýmkoli výše uvedeným bodem nesouhlasíte, prosíme Vás, abyste ihned opustili naše webové stránky. Za Vaše pochopení děkujeme a přejeme hezký den.