Hypotéka od Sberbank? Zesplatnění se nebojte, říká likvidátorka

Městský soud v Praze zahájil insolvenční řízení se Sberbank CZ. Lidé, kteří od ní mají hypotéku, se bojí takzvaného zesplatnění – tedy že budou muset najednou zaplatit celou zbývající část úvěru. Likvidátorka Sberbank Jiřina Lužová, která by mohla pokračovat jako insolvenční správkyně, v rozhovoru uklidňuje, že takový scénář při řádném splacení nehrozí.

Co znamená poslední vývoj pro klienty Sberbank, tedy zahájení insolvenčního řízení?

V tuto chvíli to pro ně nepředstavuje žádnou změnu; zahájení insolvenčního řízení nemá žádný vliv na povinnost klientů splácet své závazky vůči Sberbank CZ. Uzavřené smlouvy jsou nadále platné a účinné. Zahájení insolvenčního řízení nemá vliv ani na splatnost závazků klientů Sberbank CZ, která v tuto chvíli zůstává nezměněna.

Jak již byli klienti dříve informováni v rámci likvidace Sberbank CZ, pro řádné provádění pravidelných měsíčních splátek byl (ke každému úvěru) vytvořen zvláštní splátkový účet. Detailní instrukce pro splácení úvěrů klienti naleznou na webu banky. Tyto instrukce zůstávají nadále v platnosti.

 

Jak musí případný kupec úvěrového portfolia postupovat vůči těmto dlužníkům?

Případný kupec úvěrového portfolia bude povinen udržet smluvní podmínky, dříve uzavřené se Sberbank CZ. Příštích několik měsíců však k prodeji ještě pravděpodobně nedojde; další nabídkové řízení na prodej úvěrového portfolia můžeme připravit, teprve až rozhodne insolvenční soud a bude ustanoven prozatímní věřitelský výbor. Pokud soud vydá usnesení o vyhlášení úpadku a konkurzu například do konce srpna, věřím, že další nabídkové řízení dokážeme připravit na podzim.

V případě úspěšného prodeje úvěrového portfolia budou klienti o kupci včas informováni. Nadále platí, že preferuji prodej celé banky jednomu kupci, raději než prodej aktiv po jednotlivých balíčcích různým kupcům, a budu dělat všechno proto, aby věřitelé banky byli uspokojeni v maximální možné výši a co možná nejrychleji.

 

Hrozí klientům, že jim pak nový majitel zesplatní hypotéky a další úvěry, přestože řádně splácejí, a lidé si na ně budou muset půjčit jinde?

Klienty banky se nemají čeho obávat. Jak jsem již uvedla, smluvní podmínky uzavřené dříve se Sberbank CZ budou platit i po prodeji úvěrového portfolia banky novému vlastníkovi, ovšem pouze po dobu smluvně dohodnuté fixace úrokové sazby.

 

Je podle vás reálné, že úvěrové portfolio Sberbank někdo koupí? Co by nastalo pro klienty dál, kdyby došlo ke zmrazení majetku Sberbank, jak na tuto hrozbu upozornilo ministerstvo financů kvůli zařazení Sberbank a jejích subjektů na sankční seznam?

Úvěrové portfolio banky nakonec někdo koupí. Co se týče aktuálního balíčku sankcí, který byl přijat minulý týden, Sberbank CZ, a.s. v likvidaci aktuálně vyhodnocuje možné dopady těchto sankčních opatření Evropské unie na stávající omezenou činnost banky a intenzivně komunikuje s Finančním analytickým úřadem k zajištění výkonu své činnosti v odpovídajícím rozsahu.

 

Zdroj: https://www.penize.cz/hypoteky/435685-hypoteka-od-sberbank-zesplatneni-se-nebojte-rika-likvidatorka